De Rubensdatabase van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ bewaren een opmerkelijk ensemble van een vijftigtal Rubenswerken. Een deel ervan is van Rubensí eigen hand. Andere stammen van ateliermedewerkers, of zijn ontstaan in samenwerking met bekende collegaís zoals Jan Brueghel de Oudere of Cornelis de Vos. Dit geheel aan olieverfschetsen, kleinschalige schilderijen en monumentale altaarstukken dateert uit de meest vruchtbare periode in Rubensí loopbaan, toen zijn creativiteit en ondernemerschap tot volle ontplooiing kwamen (1614-1640).

Een team van museumconservatoren en gespecialiseerde vorsers hebben gedurende vier jaar (2004-2007) elk Rubenswerk in het museum grondig geanalyseerd. Hun soms verbazingwekkende onderzoeksresultaten vormden het uitgangspunt voor de tentoonstelling Rubens, een genie aan het werk (14 september 2007 Ė 27 januari 2008), waarin voor het eerst het artistieke ontstaansproces van deze meesterwerken werd verhelderd.

Wegens het grote succes van de tentoonstelling werd beslist om het geheel aan nieuwe gegevens en inzichten publiek toegankelijk te maken via een meertalige database op het internet (Nederlands, Frans en Engels). De Rubensdatabase wordt momenteel ontwikkeld binnen de bestaande structuren van Fabritius, de collectiedatabase van het museum (http://www.opac-fabritius.be). Het opzet van deze test-case bestaat erin om een veelheid aan tekstuele en visuele documentatie van zowel kunsthistorische als schildertechnische aard te integreren in een online onderzoeksinstrument.